Nuria Blasco, Tepsa-Rubis
Nuria Blasco
General Manager
Tepsa-Rubis